Close
Taoyuan CityTaoyuan District19 Zhongzheng Road
(03)250-0888
Directions
Take the bus to "Taoyuan Train Station."
Take the train to "Taoyuan Station."